30 Apr 2008

So Tough ! gästar L'oiseau Et Le Chien på Valborg

Det blir ett indie - ska - disco firande på valborgsmässoafton då So Tough! So Cute! och Marcus Landmark gästar L'oiseau Et Le Chien på Golden. Så kom dit och sittdansa med oss. Vi spelar mellan 21-01 Last.fm event

No comments: